Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Evert Dol

Secretaris: Theo van Lamoen

Penningmeester: Piërre Coolen

Bestuurslid: Jan Lammers

Bestuurslid/Club sponsor: Hans Scheffer

Website sponsor: Mr. Wolf Problemsolver

Heb je ergens een vraag over mail het bestuur:

bestuur@hmvc.eu

.